Organizatorzy i Partnerzy

Organizator

Fundacja Scientia Thorunensia prowadzi działania nakierowane głównie na wsparcie w obszarze edukacji, w tym również patriotycznej. Prowadzane są w szczególności projekty szkoleniowe (Edukacja Liderów, Toruńska Akademia E-lidera) oraz działania o charakterze naukowo-edukacyjnym (projekt eDoktorant, Faceci w Kitlach). Przed pandemią we współpracy z samorządami studenckimi organizowane były wyjazdy szkoleniowo-integracyjne (realizowane dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych). Dodatkowo wspierane są inicjatywy o charakterze sportowym (Studencka Liga Piątek Piłkarskich) oraz kulturalnym (Gala Copernicana), organizowane przez podmioty współpracujące z Fundacją. Fundacja wspiera inicjatywy o charakterze sportowym, czego przykładem jest “Studencka Liga Piątek Piłkarskich” organizowana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, która ma ogólnouniwersytecki charakter i udział w niej biorą studenci i doktoranci ze wszystkich wydziałów uczelni.

Misją Fundacji Scientia Thorunensia jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji społeczeństwa, promowanie edukacji i zwiększanie świadomości obywateli o konieczności stałego rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy. Promując ideę lifelong learning dbamy również o podnoszenie poziomu naszych inicjatyw oraz poszerzanie grupy docelowej. W projektach skupiamy się na interakcji z uczestnikami, co skutkuje bardziej efektywną edukacją. Wykorzystujemy do tego grywalizację poprzez platformy internetowe, nowoczesne techniki edukacyjne, pracę w grupach oraz zadania indywidualne.

Partner Strategiczny

Partnerzy

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
Samorząd Doktorantów
Samorząd Studencki